ÇİM ALAN BAKIMI

ÇİM ALANLARDA BAKIM

Çim tohumu ekildikten sonra bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. Bakım yapılmadığı takdirde zamanla bitki zayıflar ve ölümle sonuçlanan kayıplar oluşur. Çim alanlarda bakım; sulama, biçim, gübreleme, ilaçlama, ara ekim, havalandırma ve silindirleme işlemlerini içerir.

 

SULAMA

Çim alanlarda sulama, bakım işlemleri içerisinde en önemli işlemdir. Çim kuruduğu zaman, yaprak renklerinde kahverengileşmeye varan değişim görülür. Kahverengileşme sulamada çok geç kalındığının bir işaretidir.

Susuz kalmış çimlerin üzerine basıldığında, ayak izleri çim üzerinde uzun zaman kalır. Bu durumdaki çim alan hemen sulanmalıdır.

Çim alanlar, düzenli olarak 10-15 cm derinliğine kadar nemli tutulmalıdır. Sulanacak alan için sulama sistemleri planlanmalı ve su kaynağının kapasitesi ayarlanmalıdır.

Sulamada Dikkat Edilecek Konular

 • Sulama, günün serin ve rüzgârsız saatlerinde yapılmalıdır.
 • Sulama, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10:00-14:00) yapılmamalıdır.
 • Gece sulaması kesinlikle yapılmamalıdır.
 • Su, tuzlu ve/veya kireçli ise sudaki tuz ve/veya kireç oranı seyreltilmelidir.
 • Toprağa su tutucu karıştırılmalıdır.
 • Çim bitkileri için verilen su, toprağın tutabileceğinden fazla olmamalıdır.
 • Sulama suyu çimlere, çeşitli tip yağmurlayıcılarla verilmelidir.

 

BİÇİM

Düzensiz büyümeyi kontrol altında tutmak, ince ve sık dokulu yüzey elde etmek için çimler periyodik olarak ve doğru yüksekliklerde biçilmelidir. Biçim şekli ve yüksekliği çim türünün gelişimine, alanın fonksiyonuna ve mevsime göre yapılmalıdır.

Yatay biçimin yanı sıra bazen de sık oluşan çimlenmeyi rahatlatmak için dikey biçim de gerekebilir bu işleme verti cut denir

Biçimde Dikkat Edilecek Konular

 • Biçimden önce alandaki ağaç yapraklarının toplanması ve temizlenmesi gerekir.
 • Hızlı büyüyen ve sık doku yapan çimler, kısa ve sık biçilmelidir.
 • Çim biçilirken toprak hafif nemli olmalıdır.
 • Gereğinden derin biçim yapılmamalıdır.
 • Çim biçme makinesinin bıçağı her zaman keskin olmalıdır.
 • Çim biçme makinesi alınırken tarama ve dikleştirme düzeneği olanlar tercih edilmelidir.
 • Biçim yapıldıktan sonra, kesilen çimler alandan uzaklaştırılmalıdır.
 • Çim biçildikten sonra çim biçme makinesi temizlenmelidir.

 

GÜBRELEME

Kaliteli ve sağlıklı çim yüzey elde etmek için PLANT KEEP® gübre serisi ile gübreleme yapılmalıdır. Çünkü PLANT KEEP® yosun ve yabani otların yerleşmesine olanak vermeyen, sık dokulu, sağlıklı çim yüzey oluşturur.

Çimin, hastalık ve kurağa dayanımı artırabilmesi, kendine özgü renk ve doku özelliklerini koruyabilmesi, doğru beslenme ile sağlanabilir.

Çim alanlarda, yanlış zamanda gübre atılması ya da verilen miktarın yanlış olması, çim dokusuna zarar verdiği gibi malzeme ve işçilik kaybına da neden olur.

Gübrelemede Dikkat Edilecek Konular

 • Çimin gelişme evrelerinde PLANT KEEP® gübre serisi mutlaka kullanılmalıdır.
 • Aşırı gübreleme yapılarak çim dokusunun dayanıklılığı azaltılmamalıdır.
 • Besleme amaçlı ahır gübresi kullanılmamalıdır.
 • Her türlü gübre uygulamasından sonra çim alanlar kesinlikle sulanmalıdır.
 • Gübreleme yapılırken eldiven ve maske kullanılmalıdır.
 • Rüzgârlı havalarda gübreleme yapılmamalıdır.
 • Artan PLANT KEEP® torbaları, güneş görmeyen rutubetsiz yerlerde ağzı kapalı biçimde saklanmalıdır.

 

İLAÇLAMA

Çim bitkilerinin hastalıklara, zararlılara ve yabani otlara karşı dayanımını artırabilmek, daha sağlıklı bir doku elde edebilmek için ilaçlama yapılmalıdır.

İlaçlamada Dikkat Edilecek Konular

 • İlaçlamalar, zirai ilaç satan yerlerden alınan ilaçlarla ve ziraat mühendisleri kontrolünde, bilgisi dâhilinde yapılmalıdır.
 • Bitki doğru zamanda ve doğru miktarda ilaçlanmalıdır.
 • Doz aşımı veya yanlış ilaç kullanım sonucu, hem kendinize hem de alanınıza zarar verebilirsiniz.
 • İlaçlama yapılırken maske takılmalıdır.
 • İlaçlama rüzgâra karşı yapılmamalıdır.
 • İlaçlama yapıldıktan sonra, vücudun açıkta kalan yerleri bol su ile yıkanmalıdır.
 • Artan ilaçlar çocukların ulaşamayacağı rutubetsiz yerlerde saklanmalıdır.
 • Son kullanma tarihi geçen ilaçlar kullanılmamalı, anında yok edilmelidir.

               

ARA EKİM

Çim yüzeyler farklı nedenlerle zamanla seyrelir. Boşalan yerlere yeniden ekim yapmak gerekir, yapılan bu işleme ara ekim (overseeding) denir.

Ara Ekimde Dikkat Edilecek Konular

 • Alanda mevcut çim dokusu ile ara ekimde kullanılacak karışım aynı olmalıdır.
 • Seyreklik durumuna göre karışım miktarı belirlenmelidir.
 • Ekimden evvel çim dipten biçilmelidir.
 • Ekim için geçerli olan hava ve toprak şartları ara ekim için de geçerlidir. 

 

HAVALANDIRMA ve KUMLAMA

Toprak zamanla sıkışarak geçirgenliğini kaybeder. Sıkışan toprakta bitki kökleri havasız kalır, bu da bitkinin ölümüne sebep olur. Köklerin hava almasını sağlamak için havalandırma gereçleri ile havalandırma işlemi yapılmalıdır. Toprağın havalandırılması işlemine havalandırma (verti drain) denir.

Havalandırmada Dikkat Edilecek Konular

 • Havalandırma yapılacak alan hafif nemli olmalıdır.
 • Havalandırma deliklerine kum doldurulmalıdır.
 • Havalandırma ve kumlama işleminden sonra alan sulanmalıdır.

 

SİLİNDİRLEME

Çim bitkilerinin dikey gelişmelerini yatay yöne çevirmek ve kardeşlenip sıkılaşmalarını sağlamak için çim yüzeylerde silindirleme yapılır.

Zamanla toprak yüzeyinde oluşan yüzey deformasyonları silindirleme ile giderilir.

Silindirleme de Dikkat Edilecek Konular

 • Silindir, 50 kg ağırlığında 40 cm uzunluğunda olmalıdır.
 • Silindirleme sıklığı, toprak yapısı ve nemine göre yapılmalıdır.
 • Silindirleme sırasında, toprak hafif nemli olmalıdır.

Silindir geçilirken, alanın bitim noktaları dairesel dönülmelidir.