ÇİM BİTKİSİ HASTALIKLARI

ANTRAKNOZ/BAZAL ÇÜRÜKLÜK (ANTHRACNOSE/BASAL ROT)

Bilimsel İsim       : Colletotrichum graminicola

Belirtiler              : Hastalığın erken devrelerinde bitkilerde solgunluk olarak ortaya çıkar. Hastalığın gelişimi sıcaklığa ve neme bağlıdır.

200C’nin altındaki nemli hava koşullarında 1-3 cm çapında düzensiz sarımsı lekeler oluşur. Hastalıklı genç yapraklar genellikle sarı-kiremit kırmızı rengini alır. Ayrıca kök çürüklüğü de görülebilir. Hastalıklı bitkilerin kökleri topraktan kolayca çekilebilir ve siyah bir kök tabakası görülür.

250C’nin üzerindeki sıcak ve nemli hava koşullarında düzensiz, sarı-kahverengi lekeler oluşur. Bitkiler pörsür, zayıf ve yamalı bir çim örtüsü meydana gelir.

Antraknoz genellikle sıkışmış, nemli ve besin elementi açısından zayıf topraklarda ortaya çıkar.

Konukçular        : Tüm çim türlerinde hastalık oluşturur.

Zaman                : Hastalık genellikle yaz başından kışa kadarki dönemde ortaya çıkar. Ancak, yıl boyunca da görülebilir. 

 

 

CADI HALKASI (FAIRY RINGS)

Bilimsel İsim    : Marasmius oreades, Scleroderma spp., Hygrophorus spp.

Belirtiler            : Hastalığın belirtileri farklı büyüklüklerdeki halkalar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu halkaların çapı birkaç santimetreden 5-10 metreye kadar değişiklik gösterebilir. Bu halkaların büyüklüğüne bağlı olarak da hastalık 3 farklı kategoriye ayrılır.

Tip 1: Halkaların oluştuğu çim bitkileri pörsür ve ölür. Bu halkaların içinde ve dışında kalan alanlarda koyu yeşil ve güçlü bir çim örtüsü oluşur. Halkaların etrafında mantarlar görülebilir.

Pörsümüş bitkilerin altında kalan toprakta gözle görülebilen ve küf kokan beyaz renkli miseller oluşabilir. Hastalığın bu tipinde büyük zarar meydana gelebilir.  

Tip 2: Koyu yeşil halkalar şeklinde ortaya çıkar. Bu halkaların içinde ve dışında kalan alanlarda daha açık renkli ve zayıf bir çim örtüsü meydana gelir. Halkaların etrafında mantarlar veya puffgörülebilir.

Tip 3: Hastalık mantarların meydana getirdiği halkalar şeklinde ortaya çıkar.  Ancak  çim bitkilerinin üzerinde gözle görülebilir bir etki meydana getirmez.

Konukçular       : Tüm çim türlerinde görülür.

Zaman               : Cadı halkası birkere oluşursa, genellikle onu izleyen birkaç yıl bu problem devam eder.

 

 

FUSARIUM YANIKLIĞI/PEMBE KAR KÜFÜ (FUSARIUM PATCH/PINK SNOW MOLD)

Bilimsel İsim    : Microdochium nivale/Fusarium nivale/Gerlachia nivalis

Belirtiler            : Hastalık sadece kar yağışından sonra çıkmaz, soğuk ve nemli havalarda da görülebilir. Çim alanda 4-6 cm çapında gri, ıslak lekeler meydana gelir. Lekeler daha sonra yayılarak birleşirler. Enfeksiyonlu bölgedeki lekelerin en dış kısmı koyu kahverengi bir hal alır. İdeal sıcaklık ve  nem koşulları altındaki çim alanlarında gri-pembe pamuksu bir misel örtüsü görülür.  Bu durum, kar yağışından sonra kağıtsı bir tabaka şekline benzemektedir. Hastalıktan bir süre sonra lekelerin ortasından başlayarak çim bitkileri kendilerini yenilemeye başlar.

Konukçular       : Tüm çim türlerinde hastalık görülür. Ancak; Agrostis spp., Poa annua, Lolium perenne bu hastalığa karşı daha hassas türlerdir.

Zaman               : Fusarium yanıklığı çim alanlarında görülen en önemli hastalıktır. Sonbahardan başlayıp kış ayları boyunca devam eder ve ilkbahara kadar hastalık görülebilir. 

 

 

GRI KAR KÜFÜ/TYPHULA YANIKLIĞI (GREY SNOW MOLD/TYPHULA BLIGHT)

Bilimsel İsim    : Typhula incarnata

Belirtiler             : 0 C civarındaki sıcaklıklarda ve yüksek nem koşullarında hastalık ortaya çıkar. Karlı hava koşullarında hastalık hızlıca yayılır. Karlar eridiğinde çim alanlarda küçük, gri lekeler görülür.  Çim bitkileri kurur, pörsür ve yanık kağıt görünümü alır. Nemin yüksek olduğu koşullarda gri-beyaz misel örtüsü oluşur. Bu misel tabakası yaklaşık 50 cm çapındadır. Gri kar küfünün tipik bir özelliği, toplu iğne başı büyüklüğünde sarı-kahverengi sklerotlar oluşturmasıdır. Bu sklerotlar genellikle kök bölgesinde ve kuruyan yaprakların üzerinde görülür. Hastalıklı alanlarda çim bitkileri nadiren ölür, çoğunlukla da ilkbaharda bitkiler kendini hızlıca yenilerler.

Konukçular       : Tüm çim türlerinde hastalık görülür. Ancak; Agrostis spp., Poa annua, Lolium perenne bu hastalığa karşı daha hassas türlerdir.

Zaman               : Ekim ayından mart sonuna kadar kar yağışının görüldüğü zamanlarda ortaya çıkabilir.

 

 

KIRMIZI LIF (İPLIK) HASTALIĞI/CORTICIUM HASTALIĞI (RED THREAD/CORTICIUM DISEASE)

Bilimsel İsim    : Laetisaria fuciformis /Corticium fuciforme

Belirtiler             : Hastalığın ilk belirtileri 2-5 cm çapında, düzensiz kahverengi lekeler şeklinde ortaya çıkar.  Sonraları lekeler saman rengine dönüşür. Hastalığın yoğun olduğu alanlarda lekeler birleşirler. Akabinde enfekteli yaprakların ucu tipik kırmızı ipliksi yapıya dönüşür. Böylece hastalıklı bölgelerde karakteristik olarak kırmızımsı bir renk oluşur.

Konukçular       : Tüm çim türlerinde hastalık görülür. Ancak; Lolium perenne ve Festuca rubra bu hastalığa karşı daha hassas türlerdir.

Zaman               : Hastalık genellikle mart ayından ekim ayına kadarki dönemde görülebilir. Ancak; uygun iklim koşullarında tüm yıl boyunca hastalık ortaya çıkabilir. 16-220C’deki sıcaklıklarda ve nemli hava koşullarında hastalık daha yoğun olarak ortaya çıkar.

 

 

PAS (RUST)

Bilimsel İsim    : Puccinia spp., Uromyces spp.

Belirtiler            : Hastalığın ilk belirtileri yaprakların üzerinde küçük, sarı lekeler şeklinde ortaya çıkar. Bu lekeler yaprak içinde fungusun gelişimine bağlı olarak büyür. Çok sayıda sarı, kahverengi ve siyah mikroskobik sporlar meydana gelir. Sporların yapısına bağlı olarak pas hastalığı iki tipte görülür. Sporlar yapraklar üzerinde “ince toz” yada “toz tabakası” şeklinde yayılır. Hastalığın yoğun olarak görüldüğü çim alanlardaki bitkilerin yaprakları sarı yada kahverengi bir renge dönüşür.

Sporlar rüzgar, alet-ekipman ve insanlar vasıtasıyla yayılırlar. Böylece, hastalık diğer alanlara da kolayca bulaşır. Sonuç olarak çim bitkileri zayıf ve cılız kalır.

Konukçular       : Tüm çim türlerinde hastalık görülür.

Zaman               : Hastalık genellikle haziran ayından eylül ayına kadarki dönemde görülebilir. Patojen tipik olarak stres koşulları altındaki bitkilerde ve 200C‘nin üzerindeki sıcaklıklarda gelişir. 

 

 

KARABACAK (SIYAH SIĞIL) HASTALIĞI (TAKE-ALL PATCH/OPHIOBOLUS PATCH)

Bilimsel İsim    : Gaeumannomyces graminis

Belirtiler           : Çim bitkilerinde, düzensiz, 5-10 cm çapında, koyu yeşil renkli lekeler şeklinde görülen hastalık, daha sonraları kırmızımsı-kahrengi ya da bronz renge dönüşür. Hastalığın daha yoğun görüldüğü durumlarda halka şeklinde lekeler meydana gelir. Bu lekeler aynı alanlarda ertesi yıllarda da tekrar orataya çıkabilir. Patojen çim bitkilerinin kök ve gövdesinde enfeksiyon meydana getirir. Toprak üzerindeki aksamda pörsüme görülür ve çim bitkileri zayıf düşer. Kökler tipik olarak kahverengi-siyah bir renk alır. Hastalıklı bölgenin içerisinde kalan alandaki çim kompozisyonu değişime uğrar. Var olan türlerin yerine kırmızı yumak ve yıllık salkım otu karışımı tipik olarak kuş otu ve mercan otu yabancı ot tohumları ile birlikte bulunmaktadırlar. Bu değişim kalıcıdır. Hastalık ilk 3-4 yılda yeni oluşan çimlerde belirgin bir problemdir.

Konukçular      : Başlıca Agrostis türlerinde olmak üzere Lolium ve Poa türlerinde de hastalık yapar.

Zaman              : Mayıs ayından ekim ayına kadarki dönemde hastalık görülebilir. Özellikle soğuk ve nemli yıllarda problem oluşturur.