ÇİM TOHUMU EKİMİ

ÇİM ALAN TESİSİ

Çim alanlar üç yöntemle tesis edilirler. Bunlar;

Tohum ekimi

Vejetatif organlarla dikim

Hazır çim serimi

Bu sayfamızda tohum ekim yöntemi ile çim alan tesisi anlatılacaktır. Kullanılacak çim tohumu karışımı, alanın kullanım amacına, toprak yapısına ve iklimine uygun olmalıdır. Çim kalitesinde yüksek performansa ulaşmak için doğru karışımı seçmek, tesis etmek kadar önemlidir.

Alanınıza en uygun karışımın belirlenebilmesi için lütfen müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

 

1. TOPRAK İŞLEME
Bitkisel olmayan atıklar (Taş, inşaat atıkları vs) alandan temizlenmesinden sonra, toprağın havalanması, yabani otlara ait bitki organlarının (kök, gövde ve yaprak) ortaya çıkarılması için yapılan çalışmadır. Alanın büyüklüğüne göre bel, çapa makinesi veya bob-cat araçlar? ile 20-30 cm derinlikte yapılır. Toprağın fiziki yapısının ağır (Macunumsu yapı) olması halinde, ince kum ilave edilerek gevşetilmelidir. Bu aşamada temel taban gübrelemesi de yapılarak, toprağın organik ya da mineral maddece zenginleştirilmesi sağlanır. Toprak işlemesi, toprak tavında olduğu zaman yapılmalıdır. Böylece alan toprağı kesekleşmemiş ve taneli hale gelmiş olur. Çim ekimi dışındaki ağaç ve çalılar, bu aşamanın sonunda alana dikilmelidir.

 

2. KABA TESVİYE
Alanda düz ve sağlıklı bir yüzey elde etmek için kazı-dolgu çalışmalarını içerir. Tesviye aşamasında, tümsekler tıraşlanarak çukurlara doldurulur. Alan toprağa kalitesi düşükse dışarıdan 10-15 cm bitkisel toprak takviyesi yapılabilir.  Toprak yüzeyinde ve altında oluşabilecek fazla suyun alandan uzaklaştırılması için drenaj çalışması da bu evrede yapılır.

 

3. İNCE TESVİYE

Toprağın yeterince düzleştirilmesi ve uygun eğimin verilmesi çalışması yapılır. İnce tesviye genellikle el aletleri (tırmık ve kürek) ile yapılır.

 

4. SİLİNDİRLEME

Tohum yatağını düzgünleştirmek amacıyla ağırlığı 50-100 kg arasında olan bir silindirle hafif bir silindir çekilir. Ekilecek tohumun toprağa belirli oranda karışması için 3-15 mm arasında değişen derinlikte tırmıkla toprak yüzeyi çizilebilir.

 

5. TOHUM EKİMİ

Çim tohumları karışımlarının ekimi için yılın en uygun zamanları ilkbahar ve geç yaz aylarıdır. Ekimler, toprak yüzeyinin hafif kuru fakat toprağın nemli olduğu bir zamanda yapılır. Ekim süresince havanın sakin ve açık olması tercih edilmelidir. Temmuz ve ağustos aylarında yapılan ekimlerde toprağın sürekli ıslak kalması gerekmektedir. Ekimde kullanılacak tohum miktarı metre kareye ortalama el ile 60 gram makine ile 50 gram olmalıdır. Az miktarda tohum kullanılması, çim halı dokusunun daha geç bir sürede oluşmasına; fazla tohum kullanılması durumunda ise cılız, sağlıksız çim oluşmasına neden olur.

 

6. KAPAK SERME

Tohum atıldıktan sonra üzerine 5-20 mm kapak malzemesi örtülür ve hafif bir silindirleme yapılır. Kapak malzemesi olarak torf veya organik toprak kullanılabilir. Kapak malzemesi olarak ahır gübresinin kullanılması kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Yanmamış ve elenmemiş gübreyle gelen yabani ot tohumları alanın çim yüzey görüntüsünde bozukluklara neden olur.

 

7. SULAMA

Tüm bitkisel uygulamalarda olduğu gibi, çim tohumu ekimi yapılmış alanlarda da olmazsa olmaz olan suyun verilmesidir. Tohumların, patlaması ve hızlı gelişim döneminde topraktan yeterli miktarda besin maddelerini alınabilmesi için ortalama bir ay boyunca, alan nemli olacak biçimde su verilmelidir. Sulama işlemi uzun süre kesintiye uğrar ise çimin cansız, cılız, hastalıklı olmasına ve hatta kurumasına neden olur.

 

8.  İLK BİÇİM

Tohum ekiminden bir ay sonra ilk biçim yapılır. İlk biçim öncesi kuru ve güneşli bir günde çim yüzeyinin düzgünleştirilmesi ve kardeşlenmenin artırılması için hafif bir silindirleme yapılır. Silindirleme işleminden bir gün sonra ortalama 10 cm boylanan çimler, ağzı keskin bıçaklı makine ile yüksekten biçilmelidir.